Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:38 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.67