Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 28°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0