Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 34.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 34.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 37.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.2°
Sáng/Tối
25.7/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Thấp/Cao

24.8°/35.8°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0