Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Lâm Thao
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 15°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0