Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Huyện Lâm Thao
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

22°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0