Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:36 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:34
Nhiều mây
Huyện Lâm Thao
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.16

Tin tức thời tiết