Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 17.8°
Sáng/Tối
17/ 17.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.3°
Sáng/Tối
17.2/ 19.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 20.9°
Sáng/Tối
18.1/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.2°
Sáng/Tối
20.7/ 21.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21.9°
Sáng/Tối
19.1/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22°
Sáng/Tối
20.3/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.3°
Sáng/Tối
17/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 17.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

17.4°/20.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0