Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa vừa
Huyện Lâm Thao
Đã cập nhật 8 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.35