Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:23 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0