Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 30.2°
Sáng/Tối
27.1/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29.4/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.2/ 30.7°
Sáng/Tối
30.4/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.5/ 30.4°
Sáng/Tối
30.7/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 29.8°
Sáng/Tối
30.1/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29.5/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.5/ 30.1°
Sáng/Tối
29.9/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 28.1°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 26.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25.8°/36.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.36