Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.5/ 18.1°
Sáng/Tối
15/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Nhiều mây

13:00

17.4°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.62 km/giờ

16:00

18.4°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.33 km/giờ

19:00

18.7°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.41 km/giờ

22:00

18.4°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19.9°
Sáng/Tối
17.4/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ

01:00

18.6°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.06 km/giờ

04:00

17.2°C / 17.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.2 km/giờ

07:00

17.9°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.76 km/giờ

10:00

18.7°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.56 km/giờ

13:00

20.8°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.11 km/giờ

16:00

22.1°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.35 km/giờ

19:00

20.6°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.67 km/giờ

22:00

19°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.09 km/giờ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.2°
Sáng/Tối
19.8/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ

01:00

19.4°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.86 km/giờ

04:00

19.7°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.11 km/giờ

07:00

19.2°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.82 km/giờ

10:00

20°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.06 km/giờ

13:00

20.1°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.93 km/giờ

16:00

19.9°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.17 km/giờ

19:00

18.3°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.36 km/giờ

22:00

18.5°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.51 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.1°
Sáng/Tối
18.1/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ

01:00

18.2°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.59 km/giờ

04:00

18.2°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.67 km/giờ

07:00

18.3°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.79 km/giờ

10:00

20°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.27 km/giờ

13:00

21°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.99 km/giờ

16:00

21.7°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.75 km/giờ

19:00

19.1°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.52 km/giờ

22:00

19.5°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.52 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Thấp/Cao

17.1°/22°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.89