Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0