Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:38 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 29.5°
Sáng/Tối
26.9/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

25.5°/33.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0