Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Bầu trời quang đãng
Huyện Hạ Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0