Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Thấp/Cao

11°/22°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0