Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:34 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Huyện Hạ Hoà
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết