Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Hạ Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.28 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết