Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0