Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

3.94 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.07