Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

26.3°/33.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0