Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Hạ Hoà
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.11