Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:24 | 24/02/2024
Thấp/Cao
17.3/ 17.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.7/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.2/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.6/ 17.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.5/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.7/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:01
Thấp/Cao

17.9°/19°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0