Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:11 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.4/ 34.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Thấp/Cao

24.9°/33.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0