Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.34