Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:28 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
19.2/ 19.7°
Sáng/Tối
14.2/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:03
Nhiều mây

07:00

14.5°C / 13.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.3 km/giờ

10:00

14.7°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.59 km/giờ

13:00

18.3°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.81 km/giờ

16:00

22.8°C / 21.7°C
Mây thưa Mây thưa
57%
1.46 km/giờ

19:00

19.3°C / 19.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
1.61 km/giờ

22:00

19.4°C / 19.8°C
Mây cụm Mây cụm
74%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
21.1/ 18.8°
Sáng/Tối
18.3/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ

01:00

18.8°C / 18.2°C
Mây cụm Mây cụm
79%
0.93 km/giờ

04:00

18.7°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.63 km/giờ

07:00

18.4°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.46 km/giờ

10:00

19.5°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.6 km/giờ

13:00

22.7°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.6 km/giờ

16:00

22.8°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.71 km/giờ

19:00

20.2°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.67 km/giờ

22:00

19.3°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
15.5/ 13.9°
Sáng/Tối
15.6/ 15.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mưa nhẹ

01:00

17.5°C / 17.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.14 km/giờ

04:00

16.6°C / 15.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.86 km/giờ

07:00

15.9°C / 15.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.8 km/giờ

10:00

15.1°C / 14.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.19 km/giờ

13:00

15.7°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.97 km/giờ

16:00

15.9°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.89 km/giờ

19:00

14.6°C / 14.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.46 km/giờ

22:00

13.6°C / 12.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
14.3/ 15.6°
Sáng/Tối
12.6/ 15.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mưa nhẹ

01:00

13.9°C / 12.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.63 km/giờ

04:00

12.8°C / 12.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.57 km/giờ

07:00

12.9°C / 12.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.48 km/giờ

10:00

13.3°C / 12.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.45 km/giờ

13:00

14.3°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.84 km/giờ

16:00

15.1°C / 15.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.92 km/giờ

19:00

15.1°C / 14.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.64 km/giờ

22:00

15.7°C / 14.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
14.1/ 19.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mây cụm

01:00

14.8°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.97 km/giờ

04:00

14.8°C / 14.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.53 km/giờ

07:00

14.4°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.54 km/giờ

10:00

18.6°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.52 km/giờ

13:00

21.9°C / 21.5°C
Mây cụm Mây cụm
54%
2.35 km/giờ

16:00

22.7°C / 21.5°C
Mây cụm Mây cụm
59%
3.61 km/giờ

19:00

19.1°C / 19.2°C
Mây cụm Mây cụm
77%
2.18 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.4°C
Mây cụm Mây cụm
78%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.3°
Sáng/Tối
18.8/ 23.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mây cụm

01:00

18.4°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.11 km/giờ

04:00

18.3°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.56 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:03
Thấp/Cao

14.5°/22.6°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

10.2 °C

Chỉ số UV

0