Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 02/03/2024
Thấp/Cao
14.6/ 14.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.3/ 14.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.7/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.3/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.3/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.2/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 15.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Thấp/Cao

15°/29.5°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

6.7 °C

Chỉ số UV

4.3