Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 26.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.4°.

Thấp/Cao
26.2°/34.5°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.29 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2136.23
NH3
31.41
NO
10.51
NO2
50.04
O3
0
PM10
186.72
PM25
164.79
SO2
19.31

Thời tiết Xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi trong 12h tới

Thời tiết Xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi những ngày tới

Lượng mưa Xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi những ngày tới