Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 26.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.8°.

Thấp/Cao
26.9°/34.6°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.61 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1895.91
NH3
29.39
NO
5.25
NO2
55.52
O3
0.21
PM10
172.4
PM25
149.49
SO2
22.41

Thời tiết Xã Bãi Sậy - Huyện Ân Thi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bãi Sậy - Huyện Ân Thi trong 12h tới

Thời tiết Xã Bãi Sậy - Huyện Ân Thi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bãi Sậy - Huyện Ân Thi những ngày tới

Lượng mưa Xã Bãi Sậy - Huyện Ân Thi những ngày tới