Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:32 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.3°
Sáng/Tối
25.9/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 35.5°
Áp suất

999 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

25.2°/35.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0