Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:21 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
28.2/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.1/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.9°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.6/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.8°
Sáng/Tối
30/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.4°/34.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0