Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

997 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

999 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Huyện Ân Thi
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 36°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

28°/38°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.19