Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 33.5°
Áp suất

996 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 32.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Thấp/Cao

27.2°/38.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0