Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.1/ 18.8°
Sáng/Tối
15.6/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 16.3°
Sáng/Tối
18.9/ 21.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 12.8°
Sáng/Tối
13.6/ 13.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 15.5°
Sáng/Tối
11.7/ 16.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 18.6°
Sáng/Tối
15.6/ 18.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 22.7°
Sáng/Tối
18.7/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.7/ 23.3°
Sáng/Tối
24.6/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 17.5°
Sáng/Tối
18.7/ 17.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 14.8°
Sáng/Tối
15/ 15.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.7/ 14.3°
Sáng/Tối
14.2/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 16.8°
Sáng/Tối
14.7/ 16.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 16.2°
Sáng/Tối
15.4/ 16.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 15.8°
Sáng/Tối
16.1/ 15.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18.3°
Sáng/Tối
15.2/ 18.1°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 15.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Thấp/Cao

14.3°/23.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

0