Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.7/ 17.7°
Sáng/Tối
14.8/ 19.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 18.5°
Sáng/Tối
17/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17.8°
Sáng/Tối
18.6/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 21.2°
Sáng/Tối
17.3/ 21.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.5°
Sáng/Tối
21.1/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 14.8°
Sáng/Tối
18.3/ 14.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 12.8°
Sáng/Tối
11.5/ 13.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Thấp/Cao

17.5°/20.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

14.1 °C

Chỉ số UV

0