Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Huyện Ân Thi
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0