Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:52 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 24.2°
Áp suất

997 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

994 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

995 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

24.3°/31.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

2.8 km

Gió

5.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.22