Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:13 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 26.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.7°.

Thấp/Cao
25.6°/33.9°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.83 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1922.61
NH3
28.12
NO
4.64
NO2
56.89
O3
0.57
PM10
168.4
PM25
143.23
SO2
22.41

Thời tiết Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi trong 12h tới

Thời tiết Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi những ngày tới

Lượng mưa Xã Phù Ủng - Huyện Ân Thi những ngày tới