Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 22/05/2024
Nhiều mây 25.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
25.3°/31°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
9 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0.17

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1081.47
NH3
11.15
NO
0.38
NO2
20.56
O3
5.41
PM10
108.39
PM25
87.53
SO2
7.15

Thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Hải Phòng những ngày tới