Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 24/04/2024
Mây cụm 29°

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
25.1°/30.3°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
5.47

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
3.93
NO
0.21
NO2
8.57
O3
79.39
PM10
42.37
PM25
36.3
SO2
8.23

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng những ngày tới