Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:47 | 23/04/2024
Nhiều mây 28.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Thấp/Cao
25.7°/30.4°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
26.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
560.76
NH3
5.19
NO
0
NO2
14.91
O3
40.05
PM10
25.2
PM25
20.89
SO2
11.92

Thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới