Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:40 | 13/07/2024
Mây rải rác 32°

Mây rải rác

Cảm giác như 39.3°.

Thấp/Cao
28°/33.8°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.63 km/giờ
Điểm ngưng
27.5 °C
Chỉ số UV
9.07

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
6.65
NO
0.38
NO2
9.6
O3
29.33
PM10
15.87
PM25
9.36
SO2
7.87

Thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới