Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Huyện An Lão
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.41