Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Huyện An Lão
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0