Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.2°
Sáng/Tối
30.1/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
29.2/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.8°
Sáng/Tối
25.2/ 35.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 36.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

25.5°/32.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0