Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:46 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.46