Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.3/ 20°
Sáng/Tối
17.4/ 19.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.3°
Sáng/Tối
18.7/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 21°
Sáng/Tối
19.4/ 21.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 18.6°
Sáng/Tối
19.6/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 20.4°
Sáng/Tối
18.9/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.1°
Sáng/Tối
20.4/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 14.1°
Sáng/Tối
18.4/ 15.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14.7°
Sáng/Tối
12.8/ 14.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.9°
Sáng/Tối
14.9/ 17.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 22.8°
Sáng/Tối
18/ 21.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 21.8°
Sáng/Tối
22.4/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Thấp/Cao

17.8°/21.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0