Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
28/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 24.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

25°/31.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.07