Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Huyện An Lão
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.88