Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0