Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:06 | 13/07/2024
Mưa nhẹ 31.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.8°.

Thấp/Cao
26.3°/33.6°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.12 km/giờ
Điểm ngưng
27.6 °C
Chỉ số UV
11.5

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
2.38
NO
0.12
NO2
9
O3
32.9
PM10
9.56
PM25
6.49
SO2
14.78

Thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng những ngày tới