Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
29.6/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
29.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.4°
Sáng/Tối
26.6/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
26.7/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

26.3°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0.63