Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:20 | 20/04/2024
Mây cụm 28.4°

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Thấp/Cao
25.7°/29.2°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.12 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
4.95

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
440.6
NH3
5.89
NO
0.78
NO2
4.5
O3
79.39
PM10
34.72
PM25
20.92
SO2
6.14

Thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới