Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.9 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.7 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.88 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.17 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mây cụm

01:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.28 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
87%
2.54 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
85%
2.68 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
65%
3.67 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
53%
1.02 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.57 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.67 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.37 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.52 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.3 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.92 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.12 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.81 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.05 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.21 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.45 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.56 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.21 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.35 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.69 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.13 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.43 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.68 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.25 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.01 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.33 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.59 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.9 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.32 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.16 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.43 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.19 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.19 km/giờ
Huyện An Lão
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0