Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 24/05/2024
Mây thưa 30.4°

Mây thưa

Cảm giác như 36.3°.

Thấp/Cao
26.9°/30.1°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0.1

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
3.04
NO
0.07
NO2
11.82
O3
107.29
PM10
41.03
PM25
38.49
SO2
15.5

Thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng những ngày tới