Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:01 | 15/07/2024
Thấp/Cao
28.1/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.7/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.2/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.7/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 34.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 41.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Thấp/Cao

26.1°/34.1°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

2.46