Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 20/05/2024
Nhiều mây 27.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Thấp/Cao
25.9°/30°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.73 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
714.3
NH3
20.01
NO
0
NO2
12.17
O3
76.53
PM10
64.21
PM25
42.8
SO2
6.74

Thời tiết Huyện Cát Hải - Hải Phòng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Hải - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cát Hải - Hải Phòng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cát Hải - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Hải - Hải Phòng những ngày tới