Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa

07:00

27°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.99 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.11 km/giờ

13:00

28.5°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.66 km/giờ

16:00

27.3°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.96 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.16 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.9°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.5 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.25 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.72 km/giờ

10:00

31.5°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.58 km/giờ

13:00

32.4°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.36 km/giờ

16:00

32.2°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.28 km/giờ

19:00

28.9°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.35 km/giờ

22:00

28.6°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.22 km/giờ

04:00

27.4°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.97 km/giờ

07:00

28.6°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.76 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.8 km/giờ

13:00

34.5°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.28 km/giờ

16:00

34.6°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.76 km/giờ

19:00

29.7°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.52 km/giờ

22:00

29.7°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.7°
Sáng/Tối
30.4/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ

01:00

28.6°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.39 km/giờ

04:00

28.7°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.22 km/giờ

07:00

30.4°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.65 km/giờ

10:00

34.7°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.22 km/giờ

13:00

36.2°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.69 km/giờ

16:00

34.4°C / 41.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.76 km/giờ

19:00

30.6°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.85 km/giờ

22:00

29.8°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.19 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

25.7°/32.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0