Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.4/ 17.6°
Sáng/Tối
15.1/ 18.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Nhiều mây

16:00

18.6°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.17 km/giờ

19:00

17.4°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.07 km/giờ

22:00

17.8°C / 17.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
19.3/ 19.5°
Sáng/Tối
17.8/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây

01:00

17.3°C / 17.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.59 km/giờ

04:00

17.9°C / 17.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.76 km/giờ

07:00

17.1°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.84 km/giờ

10:00

18.7°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.69 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.38 km/giờ

16:00

20.4°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.05 km/giờ

19:00

19.9°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.62 km/giờ

22:00

19.7°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
20.8/ 18.6°
Sáng/Tối
18.6/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ

01:00

19.1°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.58 km/giờ

04:00

18.5°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.66 km/giờ

07:00

18.6°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.67 km/giờ

10:00

19.9°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.77 km/giờ

13:00

19.9°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.65 km/giờ

16:00

18.1°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.8 km/giờ

19:00

18.3°C / 18.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.64 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.7°
Sáng/Tối
18.4/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ

01:00

18.3°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.71 km/giờ

04:00

18.1°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.72 km/giờ

07:00

18.2°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.22 km/giờ

10:00

18.4°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.66 km/giờ

13:00

20.5°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.89 km/giờ

16:00

20.9°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.59 km/giờ

19:00

20.2°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.91 km/giờ

22:00

20.4°C / 20.4°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.64 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Thấp/Cao

18°/20.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

2.83