Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:16 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 28.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Thấp/Cao

25.8°/31.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.47