Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.5/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.3°
Sáng/Tối
29.8/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.9°
Sáng/Tối
30.8/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.8°
Sáng/Tối
30.9/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
30.9/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.6°
Sáng/Tối
30/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.1°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 30.3°
Sáng/Tối
30.5/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30.3/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.6°
Sáng/Tối
30.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
30.3/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.4°
Sáng/Tối
30.3/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29°
Sáng/Tối
30.5/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.7°
Sáng/Tối
30.8/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 31.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Thấp/Cao

28.7°/35.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

0