Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:50
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0