Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:36 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Huyện An Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0