Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 24.4°
Áp suất

995 mb

Gió

11.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 29.3°
Áp suất

996 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

994 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 33.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.3/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.8°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

24.8°/31.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

3.6 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.19