Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:06 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Ít mây
Huyện An Dương
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 22°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

3.2 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0