Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0