Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.5/ 15.3°
Sáng/Tối
13.8/ 15.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
19.7/ 19.1°
Sáng/Tối
15.6/ 20.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 22.5°
Sáng/Tối
20.4/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 19.6°
Sáng/Tối
20.6/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.5°
Sáng/Tối
17.8/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 21.2°
Sáng/Tối
19.9/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.2/ 21.9°
Sáng/Tối
21.4/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 18.9°
Sáng/Tối
21.1/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.2°
Sáng/Tối
19/ 19.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.9°
Sáng/Tối
20.8/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.8°
Sáng/Tối
20.3/ 19.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 16.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Thấp/Cao

16°/26.1°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

9.8 °C

Chỉ số UV

5.57