Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 28.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Thấp/Cao

23.7°/31.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0