Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:34 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.7/ 18°
Sáng/Tối
15.9/ 18.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây

13:00

16.3°C / 16.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.82 km/giờ

16:00

17.1°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.96 km/giờ

19:00

17.6°C / 17.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.83 km/giờ

22:00

17.8°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.04 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 20°
Sáng/Tối
18.7/ 20.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây

01:00

17.1°C / 17.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.61 km/giờ

04:00

17.5°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.98 km/giờ

07:00

18.8°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.71 km/giờ

10:00

19.5°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.55 km/giờ

13:00

21.4°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.89 km/giờ

16:00

21.7°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.01 km/giờ

19:00

20.3°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.3 km/giờ

22:00

20.5°C / 20.1°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.84 km/giờ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.7°
Sáng/Tối
19.6/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ

01:00

19.1°C / 19.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.2 km/giờ

04:00

19.9°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.12 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.89 km/giờ

10:00

20.9°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.18 km/giờ

13:00

19.8°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.82 km/giờ

16:00

19.5°C / 19.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.78 km/giờ

19:00

18.3°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.22 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.97 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 20.6°
Sáng/Tối
19.6/ 20.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ

01:00

18.5°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.12 km/giờ

04:00

18.3°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.56 km/giờ

07:00

19.2°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.8 km/giờ

10:00

20.3°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.94 km/giờ

13:00

21.1°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.2 km/giờ

16:00

21.7°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.2 km/giờ

19:00

20°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.37 km/giờ

22:00

20.3°C / 20.9°C
Mây thưa Mây thưa
93%
2.29 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Thấp/Cao

16.9°/22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

3.68