Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:11 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Bầu trời quang đãng

13:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
54%
1.68 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
59%
3.17 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
78%
2.43 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
79%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây

01:00

21°C / 21°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
79%
2.03 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.26 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.82 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.38 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.05 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.74 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.59 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.2 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.99 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.98 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.82 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.25 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.14 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.42 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.57 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.13 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.16 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.13 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.81 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.5 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.81 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.11 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.28 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.33 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.45 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.82 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.35 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.89 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.04 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Nhiều mây

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.57 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.74 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.69 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.16 km/giờ
Huyện An Dương
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.52