Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.21 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.94 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.66 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.82 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.7 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.37 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.52 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.56 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.8 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.42 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.13 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.67 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.54 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.84 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.09 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.75 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
1.46 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.46 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.4 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.07 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.93 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.58 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.91 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.16 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.61 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.24 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3.73 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
70%
4.14 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
85%
2.51 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.25 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.29 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.03 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.94 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
5.13 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.09 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.14 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.95 km/giờ
Huyện An Dương
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết