Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1023 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Xín Mần
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Thấp/Cao

10°/13°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.27