Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 19.8°
Sáng/Tối
17.7/ 22.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 19.5°
Sáng/Tối
19.4/ 20.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 17.6°
Sáng/Tối
18.2/ 20.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 19.8°
Sáng/Tối
16.9/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.5°
Sáng/Tối
18.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 19.9°
Sáng/Tối
19.4/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.9°
Sáng/Tối
18.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.7/ 22.8°
Sáng/Tối
19.2/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.7°
Sáng/Tối
20.6/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 19.2°
Sáng/Tối
18.9/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 19.2°
Sáng/Tối
17.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 20.2°
Sáng/Tối
17.6/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.2°
Sáng/Tối
18.5/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.7°
Sáng/Tối
19.1/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 19.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Thấp/Cao

16.6°/30.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0