Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:36 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:13
Thấp/Cao

16°/29°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0