Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Xín Mần
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7.73 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết