Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:43 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Xín Mần
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

8.8