Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:06 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
7/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Bầu trời quang đãng
Huyện Xín Mần
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Thấp/Cao

7°/16°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0