Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:43 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
12/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 14°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:53
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

5.29 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0