Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:06 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
13/ 12.4°
Sáng/Tối
13.2/ 13.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13.3/ 12.8°
Sáng/Tối
12.8/ 13.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.6/ 13.4°
Sáng/Tối
12.5/ 13.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 13.9°
Sáng/Tối
13.2/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 13.8°
Sáng/Tối
13.1/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14.2°
Sáng/Tối
14.2/ 15.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 9.1°
Sáng/Tối
14/ 10.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.9/ 7.9°
Sáng/Tối
8.9/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 9.2°
Sáng/Tối
7.4/ 10.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.9/ 13.7°
Sáng/Tối
10.8/ 14.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Mây thưa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 13.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:02
Thấp/Cao

12°/14.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

0.11 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

13.5 °C

Chỉ số UV

0.06