Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây

19:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.99 km/giờ

22:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây

01:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.76 km/giờ

04:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.75 km/giờ

07:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.7 km/giờ

10:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.1 km/giờ

13:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.25 km/giờ

16:00

12°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.34 km/giờ

19:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.94 km/giờ

22:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây

01:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.75 km/giờ

04:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.73 km/giờ

07:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.85 km/giờ

10:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.04 km/giờ

13:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.24 km/giờ

16:00

11°C / 11°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

19:00

11°C / 11°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

22:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Nhiều mây

01:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.12 km/giờ

04:00

10°C / 10°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ

07:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.13 km/giờ

10:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.38 km/giờ

13:00

12°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.6 km/giờ

16:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.58 km/giờ

19:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.11 km/giờ

22:00

9°C / 9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.01 km/giờ
Huyện Xín Mần
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Thấp/Cao

10°/13°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0