Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:22 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
24.9/ 17.5°
Sáng/Tối
19.8/ 20.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 19.9°
Sáng/Tối
19.2/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 20.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 19.3°
Sáng/Tối
20.8/ 21.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 20.5°
Sáng/Tối
20.3/ 22.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 20.8°
Sáng/Tối
20/ 22.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.5°
Sáng/Tối
21.3/ 22.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19.4°
Sáng/Tối
21/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 19.7°
Sáng/Tối
19.7/ 20.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.6°
Sáng/Tối
19.1/ 20.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.6°
Sáng/Tối
19.4/ 20.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 15.7°
Sáng/Tối
18.5/ 17.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16.4°
Sáng/Tối
15.7/ 18.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 17.2°
Sáng/Tối
16.2/ 17.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 15.7°
Sáng/Tối
16.4/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 16.5°
Sáng/Tối
17.7/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 16.7°
Sáng/Tối
17.1/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.9/ 18.3°
Sáng/Tối
18.5/ 19.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 18.9°
Sáng/Tối
18.1/ 20.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.3°
Sáng/Tối
17.4/ 18.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 17.4°
Sáng/Tối
17.7/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 18.7°
Sáng/Tối
18.3/ 20.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 19.4°
Sáng/Tối
18.4/ 20.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 20°
Sáng/Tối
19.7/ 21.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19.7/ 21.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 19.5°
Sáng/Tối
19.1/ 20.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 18.6°
Sáng/Tối
19.7/ 19.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 18.7°
Sáng/Tối
20/ 20.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.4°
Sáng/Tối
19.1/ 20.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 19.1°
Sáng/Tối
19.2/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 24.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

17°/25.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.23