Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 23/04/2024
Thấp/Cao
19/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.2/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.3/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.7/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.1/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18.6/ 18.1°
Tầm nhìn
3.88 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Thấp/Cao

17.7°/28.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0