Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:01 | 20/01/2022
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
5.92 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
0.73 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Xín Mần
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:41
Thấp/Cao

9°/12°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.67