Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:15 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:40
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.84