Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.82