Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
26.6/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Thấp/Cao

24.2°/31.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0