Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0