Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
19.3/ 18.7°
Sáng/Tối
18.8/ 18.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 19.1°
Sáng/Tối
18.2/ 19.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17.4°
Sáng/Tối
19.1/ 17.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 15.2°
Sáng/Tối
15.7/ 21.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 18.9°
Sáng/Tối
15.7/ 22.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 19.5°
Sáng/Tối
20/ 23.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.7/ 21.1°
Sáng/Tối
19.4/ 23.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.5°
Sáng/Tối
21.4/ 25.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.9°
Sáng/Tối
22.2/ 24.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 20°
Sáng/Tối
21.6/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19.2°
Sáng/Tối
19.1/ 20.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.8°
Sáng/Tối
19.4/ 18.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.1/ 10.8°
Sáng/Tối
13.5/ 10.4°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Thấp/Cao

18.5°/21.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

1.07