Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:09 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0