Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:15 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.71