Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:52 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.1/ 24.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Thấp/Cao

24.3°/38°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0