Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:06 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Bầu trời quang đãng
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0