Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.91 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.37 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.26 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.16 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.17 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.47 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.44 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.11 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.25 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.29 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.33 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.45 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.22 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.66 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.45 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.38 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.28 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.35 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.46 km/giờ
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0