Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
97%
0.16 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.44 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.63 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.04 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.19 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.27 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.4 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.54 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
2.03 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.07 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.07 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.62 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.27 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.26 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.09 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.91 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.28 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.55 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.3 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.36 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.25 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.19 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.59 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.3 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.32 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.54 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.04 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.58 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.19 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.79 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.35 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0