Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa nhẹ

10:00

28.7°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.04 km/giờ

13:00

30.5°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.77 km/giờ

16:00

33.8°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.62 km/giờ

19:00

28°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.13 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.12 km/giờ

04:00

25.5°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

10:00

28.3°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.7 km/giờ

13:00

29°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.04 km/giờ

16:00

34°C / 40.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.48 km/giờ

19:00

27.3°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.37 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.19 km/giờ

10:00

30.2°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.26 km/giờ

13:00

31.7°C / 38.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.33 km/giờ

16:00

30.5°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.67 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.78 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.94 km/giờ

04:00

25°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.81 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

10:00

28.8°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.72 km/giờ

13:00

29.3°C / 36.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.97 km/giờ

16:00

29.9°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.59 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.15 km/giờ

22:00

25.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ

07:00

25.6°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.63 km/giờ

10:00

29.5°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.58 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.52 km/giờ

16:00

32°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.4 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.55 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.69 km/giờ

07:00

25.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.31 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Thấp/Cao

25.4°/33.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.12