Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:08 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Thấp/Cao

23.4°/34.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.5