Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:59 | 20/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:39
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.67