Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Vị Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:38
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

5.71