Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.92