Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:52 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 23.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

23.4°/31.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0