Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.55