Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:16 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.38