Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:11 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết