Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:52 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0