Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:30 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:16
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0