Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 24.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 22.6°
Sáng/Tối
20.1/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.1/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 22.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Thấp/Cao

20.6°/29.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0