Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 02/12/2022
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
0.23 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
0.22 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
0.49 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
3.9 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
2.88 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Thấp/Cao

13°/18°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

0.11 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0