Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:00 | 18/01/2022
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Hoàng Su Phì
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 13°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:38
Thấp/Cao

10°/15°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0